เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

1.ทางร้านไม่รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สีสินค้าจริงแตกต่างจากภาพ

2.ขนาดของสินค้าทางร้านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับรอบเอวที่ลูกค้าแจ้ง

3.ทางร้านยินดีให้เปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีตำหนิที่ผิดพลาดตั้งแต่การจัดส่ง

4.การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ระยะเวลาโดยประมาณ 2-4 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะทางและการขนส่งของไปรษณีย์