สั่งซื้อบัตร Gift Voucher

สั่งซื้อบัตร Gift Voucher

รหัสบัตรกำนัลจะส่งให้ทางอีเมล์ของผู้รับหลังจากทางร้านได้รับการชำระเงินตามมูลค่าบัตรกำนัลแล้ว.

* ชื่อผู้รับ:
* อีเมล์ของผู้รับ:
* ชื่อผู้ส่ง:
* อีเมล์ของผู้ส่ง:
* รูปแบบบัตรกำนัล:


ข้อความ:
(เพิ่มเติมถึงผู้รับ)
* มูลค่าบัตรกำนัล:
( มูลค่าบัตรต้องอยู่ระหว่าง 200 บาท ถึง 1,000 บาท)
ข้าพเจ้ารับทราบว่าบัตรกำนัลนี้ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้.
สินค้าแนะนำ